Jak przechowywać pellet?

 

Jak prawidłowo magazynować pellet?

Najbardziej dostępny oraz najszybciej rozpoznawany przez zainteresowanych model sprzedaży pelletu to granulat workowany. Można go kupić w małych, najczęściej 15-25 kilogramowanych opakowaniach. Trzeba stwierdzić, że każdy typ dystrybucji jest przeznaczony tylko dla użytkowników detalicznych, czyli małych gospodarstw domowych, które nie wymagają dużych ilości paliwa albo tych, którzy dostarczają je ręcznie do urządzeń spalających.

Należy przy tym pamiętać, że pellet to paliwo funkcjonalne i użyteczne również na większą skalę. W tej sytuacji jednak używanie małych opakowań będzie zdecydowanie mniej komfortowe. Wymagane są właściwe zbiorniki oraz systemy przechowywania pelletu, które zapewnią, że nie straci on wartościowych cech, nie będzie zagrożony szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a jednocześnie umożliwią jego proste zastosowanie.

Można przytoczyć co najmniej trzy sposoby przechowywania pelletu, które sprawią, że uniknie się konieczności nieustannego użytkowania względnie niewielkich worków. Możemy tutaj wymienić następujące metody:

  • Zbiorniki elastyczne albo metalowe, umieszczone zarówno w pomieszczeniach, jak i ustawione na zewnątrz,

  • Zbiorniki albo zasobniki ulokowane pod ziemią,

  • Pomieszczenia odpowiednie do magazynowania tego typu paliwa grzewczego.

Zbiorniki elastyczne to specjalnie ukształtowane worki, umieszczone na stelażu. Są proste do samodzielnego montażu oraz bardzo nieskomplikowane w obsługiwaniu. Można je napełniać zarówno ciśnieniowo, jak i ręcznie. Ze względu na sposób napełniania uzyskują one różne formy, jak również w rozmaity sposób mogą podawać granulat. Zbiorniki lejowate, gwarantują grawitacyjny spadek pelletu. Mają zdecydowanie mniejszą objętość, niż worki z pneumatyczną metodą odgórnego zasysania. System podawczy może, ale nie ma konieczności podłączania go do urządzeń grzewczych. Wymiar elastycznych zbiorników magazynowych może być rozmaity oraz brać się z właściwości potrzeb konkretnej instalacji.

Zbiorniki zrobione z metalu lub tworzyw sztucznych mogą wykonywać swoje role też poza zamkniętym pomieszczeniem, w miejscu, gdzie pellet byłby zagrożony kontaktem z wilgocią. Możliwe jest łączenie ich w większe powierzchnie magazynowe.

Podziemne magazynowanie granulatu drzewnego wymaga na pewno dużo więcej pracy na etapie wykonywania zbiornika, ale jest sporym ułatwienie dla właścicieli małych działek, jak również umożliwia wykluczenie wpływów atmosferycznych-przy właściwej ochronie zbiornika.

Zasobniki zrobione z tworzyw sztucznych są z pewnością mniej znane, ale instalowane z odpowiednią starannością, właściwą wentylacją oraz systemem sygnalizującym brak pelletu-są bardzo dużym ułatwieniem dla gospodarstw domowych. Zaopatrzenie zbiornika w pompy oraz połączenie go z spalającym urządzeniem jest tu najważniejsze dla funkcjonalności oraz użyteczności tego typu magazynowania.

Ostatnie rozwiązanie magazynowe, czyli stosowanie już istniejącego pomieszczenia może być uważane za tanie, ale istotne jest, aby ta konkretna przestrzeń spełniała warunki, według których pelltet nie będzie narażony na stratę swojej wartości. W tej sytuacji trzeba bardzo dokładnie przeanalizować faktyczną zdolność do nabierania granulatu albo instalacji podajników, odległość od urządzeń spalających oraz wentylację pomieszczenia. Wykorzystanie występującego już pomieszczenia w domu, czy specjalne dopasowanie go, może dla wielu być jedynym rozwiązaniem. Trzeba jednak pomyśleć też nad tym, jakiego typu przechowywanie wiązałoby się z najmniejszymi niedogodnościami w odniesieniu do konkretnej nieruchomości, a co się z tym wiąże-które można uznać za optymalne cenowo oraz użytkowo.

Przy wszystkich metodach magazynowania pelletu szczególnie trzeba zastanowić się nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz wypełnieniem kryteriów bezpieczeństwa. Tylko dostosowanie się do tych regulacji może zagwarantować spokojne oraz wygodne magazynowanie pelletu bez narażenia na szkody oraz koszty.

Dodaj komentarz