Kalkulator mocy palnika

Kalkulator mocy palnika to pomocne narzędzie, które pomaga w wyborze kotła do budynków
mieszkalnych. Oszacowanie tej wartości możliwe jest dzięki uwzględnieniu kilku czynników.
Kalkulator mocy palnika – co to jest?

Kalkulator mocy palnika jest narzędziem, które pozwala na wyliczenie mocy generowanej przez
palnik. W tym celu konieczne jest podanie kilku podstawowych informacji. Moc palnika jest
wartością, która ma wpływ na wydajność spalania – dlatego też warto ją znać. Wartość ta powinna
być dopasowana do rodzaju używanego kotła oraz łącznej powierzchni grzewczej mieszkania.

Dla przykładu, aby możliwe było obliczenie mocy palnika na ekogroszek, konieczna jest znajomość
takich parametrów jak:
-potencjał podajnika (kg/h),
-kaloryczność paliwa (MJ/kg),
-czas podawania w sekundach,
-czas przerwy w sekundach.
Jak obliczyć potencjał podajnika?

Potencjał podajnika (określany jednostką kg/h) informuje o tym, jaką ilość paliwa może podać
podajnik przez godzinę ciągłej pracy. Najczęściej w przypadku kotłów o mocy do 30 kW jest to ok. 15
kg/h.

W przypadku braku znajomości tej wartości można ją określić samodzielnie na podstawie obserwacji.
Wystarczy załączyć podajnika na 10 minut i zważyć ilość paliwa, które zostało wypchnięte przez ten
czas. Następnie uzyskany wynik mnoży się przez 6. Otrzymana wartość informuje nas o wydajności
godzinowej podajnika.

Znajomość potencjału podajnika jest niezwykle istotna w przypadku pieców ze sterownikiem.
Pozwala na automatyczne określenie przez komputer czasu, na jaki ma zostać włączony podajnik.

Dodaj komentarz